Säkerhet

Din integritet är viktig för oss. Därför arbetar vi med alla tillstånd och säkerhetssystem för att ligga i framkant i säkerhetsområdet.

Integritetspolicy

Skydd av din personliga integritet är av största betydelse för oss på Monetise. Du som kund ska alltid känna dig trygg och säker hos oss och på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Den information som du tillhandahåller oss vid ansökan/intresseanmälan eller vid avtal behandlas därför alltid med sekretess. Ändamålet med insamling av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut och att administrera och fullgöra ingångna avtal. Behandling av uppgifter sker också för att Froda ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Froda kan komma att kontrollera kund- och personinformation mot sanktionslistor och andra register. Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, statistik samt riskhantering. Personuppgifterna kan även komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till dig som kund. Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler, ske av företag som Monetise samarbetar med. Monetise är i vissa fall skyldig enligt lag att lämna personuppgifter och uppgifter om krediten till myndigheter.

Vi som arbetar på Monetise värnar om ditt företags integritet och dessa regler finns till för att värna om kundernas förtroende. Har du några frågor eller synpunkter gällande vår behandlinga av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst.

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Monetise är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och följer de lagar som ska förhindra penningtvätt och terroristfinansiering. Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet för in i det legala systemet. Finansiering av terrorism definieras som att samla in pengar, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar för att stödja terrorism.

Vi på Monetise har åtgärder för att förhindra att terrorismfinansiering och penningtvätt äger rum. Vi har rutiner för att undersöka syftet med en transaktion, vem eller vilka personer som är verkliga huvudmän i ett bolag samt vidta åtgärder som krävs för att uppnå kundkännedom enligt Finansinspektionens föreskrifter på området. Detta för att du som kund hos oss ska känna dig trygg.

Vill du veta mer om vår säkerhet?


Kontakta oss genom att ringa till 010-330 83 00 eller maila oss på info@monetise.se

Jag vill låna


Önskad återbetalningstid

(månader)

Lånebelopp
Kostnad
Totalt

Ansök nu och få svar inom 24h!

  • Välj belopp och återbetalningstid
  • Identifiera dig med BankID
  • Få offert inom ett par timmar

Du förbinder dig inte till något!